Reinigen in-/uitlaat systeem en EGR Klep

Herkend u de volgende symptomen? Storing lampje brand, onregelmatig lopen, verhoogt brandstof verbruik, minder motor vermogen, storing Dpf filter reinigen. Ons reinigingssysteem lost deze problemen meestal op met een verbluffend resultaat!

Het verschil tussen voor en na het schoonmaken van de EGR klep.

Het complete uitlaat-/inlaatluchtsysteem wordt effectief gereinigd:

  • Inlaatspruitstuk
  • Inlaatkanalen in de kopKleppen en klepstelen
  • EGR systeem
  • DPF filter
  • Uitlaatsysteem/uitlaat turbohuis, storingen, motorlampje

Waarom is kleppenreinigen nodig?

In het EGR-systeem van een dieselmotor stapelen zich vaak koolafzettingen op. Deze afzettingen hebben een negatieve invloed op de prestaties van de motor.
De MotorVacDieselTune® Inlaat/EGR systeemreiniger verwijdert deze afzettingen, herstelt het brandstofverbruik en de prestaties van een motor. De reiniger wordt gebruikt voor de EGR met behulp van een speciale adapto,r tijdens een Diesel EGR-reinigingssbeurt.

MotorVacDieselTune® Inlaat/EGR systeemreiniger, is een reiniger op waterbasis. Deze lost de koolstofafzetting laag voor laag op en voert deze als vloeistof af, er is dus geen gevaar dat er harde stukjes kool in de verbrandings kamer en uitlaatsysteem terecht komen. De MotorVacDieselTune® Inlaat/EGR systeemreiniger wordt als schuim onder hoge druk zo dicht mogelijk voor de EGR klep gespoten. Door het als schuim in te spuiten kan het beter inwerken op de koolafzetting en elimineert de mogelijkheid tot waterslag.

De multifunctionele brandstofbehandeling van MotorVac® DieselTune® zal de prestaties van dieselmotoren aanzienlijk verbeteren. Door vocht en bacteriën te verwijderen uit de dieselbrandstof, wordt corrosie voorkomen. Omdat het de atomisering verbetert, verlaagt de Multifunctionele Brandstoftoevoeging van MotorVac® DieselTune® het brandstofverbruik en zorgt voor een lagere uitstoot. Het verwijdert aanwezige rubber-, lak- en koolstofafzettingen in het brandstofsysteem en houdt roetfilters schoon.

Waarvoor dient een EGR-klep

Schematische weergave EGR circuit in een motor

EGR staat voor Exhaust Gas Recirculation (of UGR, Utlaat Gas REcirculatie of AGR ,Abgasrückführung). De functie van de EGR is om een deel (5% tot 15%) van de uitlaatgassen terug te leiden naar de verbrandingskamer, hieredoor wordt de verbradingstemperatuur verlaagt. Bij een lagere temperatuur wordt de uitstoot van stikstofoxide (NOx) gereduceerd die tijdens de verbranding ontstaat. NOx ontstaat voornamelijk bij hoge temperatuur en hoge druk. Het EGR-systeem wordt zowel op benzine- als dieselmotoren toegepast.Een van de nadelen van het EGR-systeem is dat de warme uitlaatgassen, die teruggeleid worden naar de inlaat, de inlaatlucht temperatuur verhoogd. Daarom worden deze uitlaatgassen via een EGR-koeler geleidt, deze koelt de uitlaatgassen. Vanaf de koeler gaan de gassen naar de EGR-klep, deze doseert de hoeveelheid uitlaatgassen die aan de inlaat worden toegevoegd.

Doel van het EGR systeem

De Euro-normen bepalen onder meer de hoeveelheid NOx die een verbrandingsmotor per kilometer mag uitstoten, fabrikanten moeten hun motoren aan deze standaard laten voldoen. De Euro 6 norm die de Euro 5 norm opvolgt veranderd er alleen wat op het gebied van de maximale hoeveelheid uit te stoten NOx.

Als je kleine hoeveelheden uitlaatgas aan de verse lucht in het inlaattraject van de motor toevoegt dan wordt het zuurstofgehalte van de inlaatlucht kleiner. Door een lagere zuurstofverhouding zal de verbranding minder efficiënt zijn en neemt de verbrandingstemperatuur en de verbrandingssnelheid af. Door de lagere temperatuur en druk ontstaat er minder stikstofoxide. De uitlaatgassen worden schoner en dat is beter voor het milieu.

In oudere auto’s blijft de EGR-klep gesloten als de motor koud is.  Tegenwoordig is de klep ook bij koude motor geopend, de warme uitlaatgassen helpen de motor opwarmen. De EGR werking is alleen actief in deellast en niet bij accelereren, decelereren en stationair draaien.

Nadelen

Bij dieselmotoren heeft het EGR-systeem een belangrijke bijwerking nl: Minder NOx leidt tot meer roet en omgekeerd. De moderne roetfilters vangen veel van de roet op en hierdoor zijn de grotere emissies van roet door het gebruik van EGR niet meer zo belangrijk.  Er is een grote kans dat het inlaatsysteem op den duur zwaar vervuild raakt met roetaanslag, zeker met een rustige rijstijl kunnen er veel roetdeeltjes achterblijven. En ook de roetfilter zal op den duur vervuild raken, het EGR-systeem komt de prestaties van het motorblok niet ten goede!

Bij oude motoren kunnen de EGR-kleppen makkelijk afgesloten worden door middel van een afsluitplaatje. Omdat de moderne auto’s veel meer sensoren heeft is het niet meer zo eenvoudig om de EGR te ontkoppelen, vaak is hiervoor een software aanpassing nodig in het motormanagement systeem.

EGR reinigen

Ik wil u er op wijzen dat dit een reinigingsprocedure betreft die de motor weer op een natuurlijke manier laat ademen en geen reparatie is. De reinigingsprocedure kan onderliggende problemen aan het licht brengen,